Celem projektu jest wdrożenie nowych technologii obróbkikamienia oraz rozszerzenie gamy produktów spółki.

Przedmiotem projektu jest zakup maszyn służących doobróbki kamienia (piła mostowa CNC oraz piła linowa do cięcia bloków) oraz oprogramowania komputerowego typu CAD/CAM.

Efektem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej orazproduktowej a także wzrost zatrudnienia w spółce.

Całkowita wartość projektu: 664.200,00 PLN Wkład FunduszyEuropejskich: 243.000,00 PLN